מהעתונות

כתבה על מאסטר רות לי סופר
תמונה של מאסטר רות לי סופר
כתבה על מאסטר רות לי סופר
Master Ruth Li Soffer - Israel Chinese Tai-Chi Center